Вітаю Вас, Гість
Допомога на дітей для опікунів - за новим переліком

Названо документи, які тимчасово є підставою для безкоштовного проїзду дитини з багатодітної сім’ї

Нормативна база

Конституція України

Конвенція ООН про права дитини

Сімейний Кодекс України

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ ''Про освіту''

Закон України від 01.06.2000 № 1768-III ''Про охорону дитинства''

Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІV ''Про загальну середню освіту''

Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ ''Про позашкільну освіту''

Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ "Про дошкільну освіту”

Закон України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»

Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»

Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України від 19.05.2009 N 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

Закон України від 23.09.2010 № 2556-VI «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами»

Закон України від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» 

Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» 

Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ''Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні''

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ''Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей ''

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ''Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків ''

П О С Т А Н О В А КМУ від 17 жовтня 2007 р. N 1242 ''Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ''
Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей